WhatWhere.World
Moscow
Create event
Create event
Search
Promote event Promote
cover
We are a technological service platform allowing to buy tickets for events online. We are ticket reseller. Prices on our website can be higher or lower than the face value.

Կադրային գործ. պրակտիկ դասընթաց

05
Mo
aug
/
7:00 PM

Business Development Group

Армения, Ереван, улица Грачья Кочара, 4
Աշխատել կադրային ոլորտում և չտիրապետել Աշխատանքային Օրենսգրքին անհնար է։ Ցանկացած ՄՌ աշխատակցի համար անհրաժեշտություն է Աշխատանքային Օրենսգրքի իմացությունը, քանի որ նա անընդհատ առնչվում է նոր ընդունված, արդեն աշխատող և աշխատանքից հեռացող աշխատակիցների հետ: Ուստի օրենքների իմացությունը թե՛ ընթացիկ, թե՛ արդեն պայմանագիր լուծելու համար անհրաժեշտ է: Ո՞ւմ է վերաբերում թրեյնինգը 1. ՄՌ (HR) մենեջերներին, 2. ՄՌ ոլորտի աշխատակիցներին, 3. Այն հաշվապահներին, ովքեր կադրային հաշվապահության մասով հաճախ են հարցեր ունենում, 4. Գլխավոր հաշվապահներին, 5. Ֆինանսական տնօրեններին, 6. Նրանց, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել նոր մասնագիտություն։ Օգոստոսի 5-ից մեկնարկող «Կադրային գործ» պրակտիկ դասընթացի արդյունքում բացառապես գործնական պարապմունքների և քննարկումների շնորհիվ կկարողանաք տիրապետել օրենսգրքի բոլոր հոդվածներին ու կետերին և հետագայում սովորածը կիրառել աշխատանքում: Դասընթացը ներառելու է հետևյալ մեթոդները․ դաս, քննարկում, առաջադրանքի հանձնարարում և քննարկում, քննություն։ Դասընթացի ծրագիրն է` http://bit.ly/2DglTWf Դասընթացի առավելությունները՝ 12 ամիս անվճար խորհրդատվության հնարավորություն, Դուք կստանաք 20% զեղչի քարտ «Business Development Group»-ի մյուս թրեյնինգներին մասնակցելու համար, Կստանաք նաև 10% զեղչի քարտ, որը կարող եք նվիրել մտերիմներին մեր դասընթացներից ցանկացածին մասնակցելու համար, Դասերը հագեցած են գործնական առաջադրանքներով՝ որպես նյութի ամրապնդման միջոց, ուստի թրեյների հետ կապը և նյութի յուրացումը շարունակվում է նաև թրեյնինգային ժամից դուրս: Մասնակցության համար գրանցվել հետևյալ հղմամբ՝ http://bit.ly/2KZMQCk Տեխնիկական մաս՝ Թրեյներ՝ Սուսաննա Ամիրյան ( http://bit.ly/2qKNms1) Դասերի քանակը՝ 10 +1 Տևողությունը՝ 2,5 ժամ Օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթի և ուրբաթ՝ ժ․ 19:00 Լեզուն՝ հայերեն Հավաստող փաստաթուղթը՝ սերտիֆիկատ Ձեր ներդրումը՝ 39 000 ՀՀ դրամ Վայրը՝ «Բարեկամություն» բիզնես կենտրոն, Հր․ Քոչար 4, 3-րդ հարկ, 7-րդ լսարան Այլ մանրամասների համար զանգահարել` 099/098 45 15 96։ To work in HR sphere without profound knowledge of the Labour Code is impossible. Every HR specialist needs to know the Labour Code in order to constantly deal with new, already hired and qiutting empoyees. Therefore, to be well aware of the laws regulating day to day personnel management or terminating contracts is a must. Who needs this training: 1. HR Managers, 2. HR Specialists, 3. Accountants, who deal with Personnel Accounting, 4. Chief Accountants, 5. Financial Directors, 6. Individuals, who want to have a new profession. As a result of Personnel Management Training, that starts on 5th of August, thanks to interactive discussions and practical tasks, you will learn the Articles and Clauses of the Labour Code and be able to use the knowledge gained in your future work. The training will be conducted with the following methods: lessons, discussions, tasks, task discussions, examination. The programme of the training can be found here: http://bit.ly/2DglTWf Business Development Group has the following benefits for you: 12 months of free consultation, All participants will also receive a 20% discount for other "Business Development Group" trainings, You'll also get a 10% discount card that you can give anyone to participate in any of our trainings, The practical tasks prevail during the course as means of mastering the material. Therefore, the contact with the trainer and the delivery of the material continues beyond the working hours. You can register here: http://bit.ly/2KZMQCk Technical Information: Trainer: Susanna Amiryan ( http://bit.ly/2qKNms1) Number of Lectures: 10 + 1 Duration of Lectures: 2.5 hours Day and Time: Mondays and Fridays at 19:00 Language: Armenian Your investment: AMD 39 000 Location: 4 Hr. Kochar str., "Barekamutyun" BC, 3rd floor, room N 7 For more detailed information contact us: 098/099 45 15 96.
Show more
http://bit.ly/2DglTWf http://bit.ly/2qKNms1 http://bit.ly/2KZMQCk
Generate and download posters

Organizers

Business Development Group
Армения, Ереван, улица Грачья Кочара, 4
http://allevents.by/GAaccounting

Business Development Group

Армения, Ереван, улица Грачья Кочара, 4

    Comments

      Similar events

      Things to do in Yerevan