WhatWhere.World
Moscow
Create event
Create event
Search
Promote event Promote
cover
We are a technological service platform allowing to buy tickets for events online. We are ticket reseller. Prices on our website can be higher or lower than the face value.

Live Music Night with Close Project

13
Sa
jul
/
9:00 PM

Rush Music Club

Армения, Ереван, проспект Месропа Маштоца, 7/2
Շաբաթ երեկոն պետք է լինի անմոռանալի: Մենք առաջարկում ենք մեր տարբերակը Серго Григорян-ի և Тарон Вардазарян-ի հետ կիսել լավ երաժշտական երեկոն: Մուտքը ազատ։
Generate and download posters

Organizers

Rush Music Club
Армения, Ереван, проспект Месропа Маштоца, 7/2
http://allevents.by/15869290

Rush Music Club

Армения, Ереван, проспект Месропа Маштоца, 7/2

    Comments

      Similar events

      Things to do in Yerevan