King Poker Club

Адрес: Tầng 4, 319 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội